Aanmelden

Aan- en afmeldingen van leden dienen altijd te gebeuren bij het secretariaat van Athos. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier van toepassing zoals hier beneden aangegeven.

aanmeldformulier nieuw lid Senioren (indien je je als nieuw lid aanmeld)

aanmeldformulier bestaand lid Senioren (indien je doorgaat als lid)

aanmeldformulier nieuw lid Jeugd (indien je je als nieuw lid aanmeld)

aanmeldformulier bestaand lid Jeugd (indien je doorgaat als lid)

 

Contributie

In de contributie is een supplement verwerkt voor teams die 2x/week trainen of die de beschikking hebben over speciale ondersteuning zoals een externe trainer. Contributie wordt per team bepaald en niet individueel.

2019-2020 Lidmaatschap Spelerskaart Huur shirt Contributie Totaal  
           
Niveau 1, 2, 3 € 75,00 € 12,50 € 7,00 € 94,50  
Niveau 4, 5, 6 € 99,00 € 12,50 € 7,00 € 118,50  
A, B, C € 142,00 € 12,50 € 7,00 € 161,50  
A, B, C hoog* € 157,50 € 12,50 € 7,00 € 177,00  
Senioren  € 199,50 € 12,50 € 7,00 € 219,00  
Senioren hoog* € 215,00 € 12,50 € 7,00 € 234,50  
Heren Recr. € 127,00 - € 7,00 € 134,00  
Dames Recr. € 127,00 - € 7,00 € 134,00  

*Hoog tarief is van toepassing 2x trainen en/of een bepaalde trainer voor de groep, de tariefgroep wordt per team bepaald.

Betalen contributie

Het betalen van de contributie en de huur van het clubshirt gebeurt via een machtiging en wordt in juli geïnd (conform besluit ledenvergadering van 13 juni 2007). Informeer bij de penningmeester voor andere betalingsmogelijkheden (peildatum leeftijd 1 oktober).
Middels het mutatieformulier machtiging kunnen wijzigingen van bijv. bankrekeningnummer worden doorgegeven. Dit formulier is hier te downloaden.
Aan- en afmeldingen van leden dienen altijd te gebeuren bij het secretariaat van VC Athos

Onder bepaalde voorwaarde kan via www.leergeldhorstaandemaas.nl een subsidie op de contributie worden verkregen.

Blessures

Wanneer iemand langer dan 3 maanden geblesseerd is, kan hij/zij dit melden bij de penningmeester, zodat het seizoen daaropvolgend 50% korting op de contributie zal worden verleend (dit geldt niet voor de spelerskaart en de huur van het shirt.
Deze regel geldt niet bij een blessure na 1 maart in het lopende seizoen. Denk er wel aan dat je de blessure bij de penningmeester meldt, als deze langere tijd gaat duren.

Studenten

Studenten betalen de volledige contributie. Wanneer iemand gaat trainen bij een vereniging in zijn of haar verblijfplaats, dan is het mogelijk dat VC Athos (na overleg) de daar verschuldigde contributie betaalt. De bijdrage van VC Athos is nooit hoger dan de contributie die aan VC Athos is betaald.

Aangepast: 29-09-2019