Aanmelden

Aan- en afmeldingen van leden dienen altijd te gebeuren bij het secretariaat van Athos. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Bij afmelding na 1 augustus is er geen recht op teruggave van de contributie. Jeugdleden die zich afmelden tussen 1 augustus en 1 november hebben recht op contributieteruggave van de 2e seizoenshelft.

 

Contributie

In de contributie is een supplement verwerkt voor teams die 2x/week trainen of die de beschikking hebben over speciale ondersteuning zoals een externe trainer. Contributie wordt per team bepaald en niet individueel.

2017-2018 Lidmaatschap Spelerskaart Huur shirt Contributie Totaal  
           
Niveau 1, 2, 3 € 67,50 € 12,50 € 7,00 € 87,00  
Niveau 4, 5, 6 € 89,50 € 12,50 € 7,00 € 109,00  
A, B, C € 128,50 € 12,50 € 7,00 € 148,00  
Senioren € 180,50 € 12,50 € 7,00 € 200,00  
Senioren hoog* € 195,50 € 12,50 € 7,00 € 215,00  
Heren Recr. € 115,00 - € 7,00 € 122,00  
Dames Recr. € 115,00 - € 7,00 € 122,00  

*hoog tarief is van toepassing 2x trainen en/of een bepaalde trainer voor de groep, de tariefgroep wordt per team bepaald.

Betalen contributie

Het betalen van de contributie en de huur van het clubshirt gebeurt via een machtiging en wordt in juli geïnd (conform besluit ledenvergadering van 13 juni 2007). Informeer bij de penningmeester voor andere betalingsmogelijkheden (peildatum leeftijd 1 oktober).
Middels het mutatieformulier machtiging kunnen wijzigingen van bijv. bankrekeningnummer worden doorgegeven. Dit formulier is hier te downloaden.

Bij afmelding na 1 augustus wordt slechts in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld aantoonbare overmachtssituatie) tot teruggave van contributie overgegaan.

Aangepast: 30-08-2017