Belangrijke data

Vrijdag 12 september: Infoavond Dames/Meisjes B + Ouders
Zaterdag 6 + 13 september: Oefenwedstrijden Jongens/Meisjes B en Meisjes C
Zaterdag 20 september: Start competitie 2014-2015 Senioren, Jongens/Meisjes B en Jongens/Meisjes C